Získajte Bonus pre nových hráčov až do 100€

Zvoľte Kasíno - Noví hráči pri uskutočňovaní Vášho vkladu.

VstúpiťZaregistrujte sa
Hlavné Podmienky
 • Váš vklad/prevod (minimálne 10€) do Herne sa kvalifikuje na získanie 100% bonusu v príslušnej hodnote až do maximálnej výšky 100€. Toto je Váš kvalifikačný vklad/prevod. Stačí si vybrať kód bonusu Kasíno - Noví hráči pri uskutočňovaní Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu. Ak si neprajete získať Bonus pre nových hráčov, z menu pre kód bonusu musíte vybrať Žiadny bonus.
 • Tento bonus môžete použiť iba v Kasíne, bonusové prostriedky nemožno použiť v inom produkte.
 • Pred výberom Vašich bonusových prostriedkov a akýchkoľvek výhier z nich musíte prestávkovať sumu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 100€) a bonusu 20-krát na kvalifikujúcich sa hrách. Nie všetky hry sa započítavajú rovnakým percentom do podmienok prestávkovania. Prosím, pozrite si Úplné podmienky pre viac informácií.
 • Akékoľvek vložené/prevedené prostriedky nad sumu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 100€) môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na Vašom "zostatku k výberu", odkiaľ ich môžete vybrať.
 • Keď je tento bonus aktívny, výhry z Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu budú vyplatené na Váš zostatok Moje prostriedky. Z Vášho zostatku Moje prostriedky môžete kedykoľvek uskutočniť výber. Ak, však, uskutočníte výber z Vášho zostatku Moje prostriedky pred splnením podmienok prestávkovania, prepadne Vám bonus a všetky prostriedky držané na Vašom zostatku Bonusové prostriedky.
 • Pokiaľ nie sú splnené podmienky prestávkovania do 30 dní od uskutočnenia Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu, všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na zostatku Bonusové prostriedky, budú odstránené.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.
Ako požiadať o Váš bonus
1
Registrácia
2
Vklad
3
Požiadať
Hrajte viac ako 50 hier, vrátane
Úplné podmienky
Kvalifikácia
 • Ponuka platí do 10:59 GMT 30. marca 2021.
 • Táto ponuka je dostupná iba zákazníkom s bydliskom v Estónsku.
 • Tento bonus môžete použiť iba v Kasíne, bonusové prostriedky nemožno použiť v inom produkte.
 • Váš vklad/prevod (minimálne 10€) do Herne sa kvalifikuje na získanie 100% bonusu v príslušnej hodnote až do maximálnej výšky 100€. Toto je Váš kvalifikačný vklad/prevod.
 • Stačí si vybrať kód bonusu Kasíno - Noví hráči pri uskutočňovaní Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu. Ak si neprajete získať Bonus pre nových hráčov, z menu pre kód bonusu musíte vybrať Žiadny bonus.
 • Ak zvolíte možnosť Žiadny bonus pri uskutočňovaní kvalifikačného vkladu/prevodu, Bonus pre nových hráčov budete môcť stále prijať pri ďalšom kvalifikačnom vklade/prevode.
 • O tento bonus môžete požiadať iba raz.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk môžete zobraziť, ak sa prihlásite a vyberiete sekciu Ponuky. bet365 vedie záznamy o kontaktoch so zákazníkmi ohľadom kvalifikovania sa na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude rozhodujúci v prípade akéhokoľvek sporu.
Uvoľnenie Vášho bonusu
 • Pred výberom Vašich bonusových prostriedkov a akýchkoľvek výhier z nich musíte prestávkovať sumu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 100€) a bonusu 20-krát na kvalifikujúcich sa hrách.
 • Bonus pre nových hráčov v Kasíne môže byť použitý iba v produkte Kasíno. Nie všetky hry sa podieľajú alebo podieľajú rovnakým percentom na podmienkach prestávkovania, ako je uvedené v tabuľke nižšie (Upozorňujeme, že do tohto zoznamu môžu byť pridané ďalšie hry, ak sa stanú dostupnými na bet365):

  Hry Podieľajú sa Pre uvoľnenie bonusových prostriedkov je potrebné prestávkovanie
  Všetky hry (s výnimkou nižšie uvedených) 100% (10€ vklad + 10€ bonus) x 20 = 400€
  Baccarat a Card Brag 25% (10€ vklad + 10€ bonus) x 20 = 1.600€
  Ruleta a Sic Bo 20% (10€ vklad + 10€ bonus) x 20 = 2.000€
  Blackjack (všetky varianty okrem Blackjack Surrender a Blackjack Switch) a Casino Hold'em a Casino Stud Poker 10% (10€ vklad + 10€ bonus) x 20 = 4.000€
  Všetky hry Video Poker 5% (10€ vklad + 10€ bonus) x 20 = 8.000€
  Všetky hry s live krupierom, Blackjack Surrender, Blackjack Switch, Video Poker alebo Video automaty s možnosťou zdvojnásobenia 0% N/A
 • Pokiaľ nie sú splnené podmienky prestávkovania do 30 dní od uskutočnenia Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu, všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na zostatku Bonusové prostriedky, budú odstránené.
Výber
 • Akékoľvek vložené/prevedené prostriedky nad sumu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 100€) môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na Vašom "zostatku k výberu", odkiaľ ich môžete vybrať.
 • Keď je tento bonus aktívny, výhry z Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu budú vyplatené na Váš zostatok Moje prostriedky. Z Vášho zostatku Moje prostriedky môžete kedykoľvek uskutočniť výber. Ak, však, uskutočníte výber z Vášho zostatku Moje prostriedky pred splnením podmienok prestávkovania, prepadne Vám bonus a všetky prostriedky držané na Vašom zostatku Bonusové prostriedky.
Všeobecné informácie
 • V snahe zastaviť podvodné aktivity bet365 zaviedlo nástroje na identifikáciu a prevenciu zneužívania tejto ponuky. Pred pridaním akýchkoľvek bonusových prostriedkov a/alebo výhier na zákazníkov účet bet365 môže požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie a/alebo overenia pre zistenie totožnosti zákazníka.
 • Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 • Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 môže odobrať bonus alebo časť ponuky vo forme zvýšenej platby, a/alebo odstrániť výhry z takejto stávky. Okrem toho, kde existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 môže uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusu alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 • bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, ak bol udelený omylom.
 • bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny tejto ponuky s cieľom upraviť tlačové chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 • Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.